دانلود فیلم آموزش Oracle Database به زبان فارسی (جلسه ششم)

دانلود فیلم آموزش Oracle Database به زبان فارسی (جلسه ششم)

ششمین قسمت و همچنین آخرین قسمت از مجموعه فیلم های آموزش پایگاه داده اوراکل به زبان فارسی را برای شما ارائه می کنیم

امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشید

مباحث قسمت آخر این آموزش که شامل 10 ویدیو می باشد عبارتند از :

-- آشنایی با توابع ریاضی درون سیستمی اوراکل و اسکریپت های pl-sql

-- آشنایی با توابع تاریخ درون سیستمی اوراکل و اسکریپت های pl-sql

-- آموزش کار با توابع مقایسه مقادیر در اوراکل

-- آموزش کار با توابع تبدیل نوع در اوراکل

-- کنترل وجود نتیجه در query

-- آشنایی با ایجاد ارتباط application ها به دیتابیس اوراکل

-- دریافت اطلاعات از جداول برای ارتباط application با دیتابیس

-- افزودن اطلاعات به دیتابیس

-- ایجاد نسخه پشتیبان از دیتابیس در اوراکل و بازگردانی آن

ادامه خبر

دانلود فیلم آموزش Oracle Database به زبان فارسی (جلسه پنجم)

دانلود فیلم آموزش Oracle Database به زبان فارسی (جلسه پنجم)

پنجمین قسمت از مجموعه فیلم های آموزش پایگاه داده اوراکل (Oracle) به زبان فارسی را شروع می کنیم

از جمله میاحثی که در این قسمت از آموزش بررسی خواهیم کرد عبارتند از :

   1) دستورات شرطی در PL/SQL (بلاک شرطی CASE در اوراکل) : به عنوان مثال فرض کنید که روی یک مقدار قرار است ده ها شرط داشته باشید حال دراین وضعیت نوشتن چندین شرط پشت سر هم مشکل خواهد بود به همین دلیل در اوارکل از بلاک شرطی CASE استفاده می کنیم

   2) حلقه ها در PL/SQL (ایجاد LOOP در اوراکل) : به عنوان مثال ما در اوراکل برای ایجاد حلقه ها از دستورات FOR و WHILE استفاده می کنیم البته در اوارکل نوعی دیگری نیز به نام LOOP برای ایجاد حلقه وجود دارد

  3) مدیریت خطاها در PL/SQL : فرض کنیم قصد نوشتن تابعی را داشته باشیم در صورتیکه اشتباه نوشته شود قطعا برنامه به ما خطا می دهد و اجازه ذخیره سازی آن را نمی دهد

البته خطاهای دیگیری نیز در اوراکل وجود دارد از جمله اشتباه در ارزش گذاری یک جدول که در این ویدیو به مدیریت خطاها خواهیم پرداخت

  4) بررسی دستورات بلاکی EXCEPTION در PL/SQL : دستورات بلاکی EXCEPTION به نوعی نگهبان برنامه برای شکار خطاها هستند

  5) لیست خطاهای تعریف شده در بلاک EXCEPTION

  6) توابع شمارش دسته ایی در PL/SQL (یا همان AGGREGATE FUNCTIONS) :  وظیفه این توابع در اوراکل بدست آوردن یک سری از مقادیر است

  7) بررسی جداول سیستمی در ORACLE : مهم ترین وظیفه این جداول نگهداری کانفیگ ها در اوراکل است و البته کاربردهایی نیز برای ما خواهند داشت از جمله عمل خواندن

  8) توابع درون سیستمی موجود در اوراکل (توابع رشته ایی)

ادامه خبر
  • 19 095
  • 4

دانلود فیلم آموزش Oracle Database به زبان فارسی (جلسه چهارم)

دانلود فیلم آموزش Oracle Database به زبان فارسی (جلسه چهارم)

چهارمین قسمت از مجموعه آموزش های پایگاه داده اوراکل به زبان فارسی را شروع می کنیم (شروع سی دی دوم آموزش)مباحثی که در این قسمت بررسی خواهیم کرد عبارتند از :

بررسی نقش های امنیتی در اوراکل دیتابیس

مدیریت کاربردی در اوراکل Oracle

آشنایی با دیتابیس دیتاگرام در اوراکل (Data Base Datagram)

بررسی شکل اسکریپت نویسی در PL/SQL

متغییر ها در پایگاه داده

قواعد کدنویسی در محیط دیتابیس اوراکل

دستورات شرطی در پایگاه داده SQL

ادامه خبر
  • 18 881
  • 0

دانلود فیلم آموزش Oracle Database به زبان فارسی (جلسه سوم)

دانلود فیلم آموزش Oracle Database به زبان فارسی (جلسه سوم)

سومین قسمت از مجموعه آموزش های پایگاه داده اوراکل به زبان فارسی را شروع می کنیم (در این قسمت سی دی اول آموزش تمام خواهد شد)

مباحثی که در این قسمت مورد بحث قرار می گیرند عبارتند از :

 

آشنایی با مفهوم VIEW در اوراکل

ایجاد و مدیریت VIEW

آشنایی با روال های ذخیره شده در پایگاه داده اوراکل

ایجاد و مدیریت PROCEDURE در اوراکل

آشنایی با مفهوم تابع FUNCTION

آشنایی با مفهوم TRIGGER

تعریف نوع جدید در ORACLE

بررسی TRIGGER های سطح دیتابیس

تعریف و زمان بندی و روند زمان بندی شده در اوراکل

ادامه خبر
  • 16 241
  • 1

دانلود فیلم آموزش Oracle Database به زبان فارسی (جلسه دوم)

دانلود فیلم آموزش Oracle Database به زبان فارسی (جلسه دوم)

دومین قسمت از مجموعه آموزش های پایگاه داده اوراکل به زبان فارسی را شروع می کنیم

مباحثی که در این قسمت مورد بحث قرار می گیرند عبارتند از :

 

تعریف کلید اصلی در جداول اوراکل

تعریف و بررسی مفهوم INDEX

بررسی دیگر اشیای مربوط با جداول ORACLE

آشنایی با زبان SCRIPT نویسی اوراکل (PL/SQL)

دستورات واکشی اطلاعات در PL/SQL

ایجاد شرط و شرط های پیچیده در واکشی اطلاعات اوراکل

افزودن رکورد جدید به جداول با SCRIPT در ORACLE

تصحیح رکورد ها توسط SCRIPT

ادامه خبر
  • 16 904
  • 6